English version
Struktura akcjonariatu Comperia.pl S.A.
Udział w kapitale
 • Talnet Holding Limited 16,32%
 • Marek Dojnow 9,73%
 • Adam Jabłoński 6,58%
 • Bartosz Michałek 8,69%
 • Karol Wilczko 8,40%
 • Pozostali 50,28%
Udział w głosach
 • Talnet Holding Limited 24,52%
 • Marek Dojnow 14,57%
 • Adam Jabłoński 9,78%
 • Bartosz Michałek 6,60%
 • Karol Wilczko 6,37%
 • Pozostali 38,16%
Akcjonariat Comperia.pl S.A.
AkcjonariuszAkcje imienne
serii A
Akcje na
okaziciela (seria
A, B, C, D i E)
SUMAUdział w
kapitale
Udział w głosach
Talnet Holding Limited345 0007 239352 23916,32%24,52%
Marek Dojnow204 4315 430209 8619,73%14,57%
Adam Jabłoński136 2865 655141 9416,58%9,78%
Bartosz Michałek0187 576187 5768,69%6,60%
Karol Wilczko0181 207181 2078,40%6,37%
Pozostali01 085 0671 085 06750,28%38,16%
Kalendarium
02.03.2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 r.