English version

Struktura akcjonariatu Comperia.pl S.A.

Udział w kapitale
 • Talnet Holding Limited 16,32%
 • TFI Investors 12,53%
 • Marek Dojnow 9,73%
 • Adam Jabłoński 6,58%
 • Bartosz Michałek 8,91%
 • Karol Wilczko 8,52%
 • Pozostali 37,41%
Udział w głosach
 • Talnet Holding Limited 24,52%
 • TFI Investors 9,51%
 • Marek Dojnow 14,57%
 • Adam Jabłoński 9,78%
 • Bartosz Michałek 6,76%
 • Karol Wilczko 6,46%
 • Pozostali 28,39%

Akcjonariat Comperia.pl S.A.

AkcjonariuszAkcje imienne
serii A
Akcje na
okaziciela (seria
A, B, C, D i E)
SUMAUdział w
kapitale
Udział w głosach
Talnet Holding Limited345 0007 239352 23916,32%24,52%
TFI Investors0270 403270 40312,53%9,51%
Marek Dojnow204 4315 430209 8619,73%14,57%
Adam Jabłoński136 2865 655141 9416,58%9,78%
Bartosz Michałek0192 334192 3348,91%6,76%
Karol Wilczko0183 831183 8318,52%6,46%
Pozostali0807 282807 28237,41%28,39%