English version

Dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane wyniki finansowe Grupy Comperia
Dane skonsolidowaneDane w tys. zł
Okres2011201220132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży3 9186 82113 18117 31918 91216 36822 380
Koszty działalności operacyjnej2 6165 44910 32716 60722 34127 39026 431
EBIT1 3051 7533 4411 727
EBITDA1 5072 6326 0026 3171 612-5 1001 125
EBITDA*1 5072 6326 0024 091
Zysk netto1 2481 4872 7164 215-2 341-8 862-3 377
Amortyzacja2038792 5612 3643 8474 7384 325
Aktywa trwałe5294 4638 00218 70220 50714 19810 779
Aktywa obrotowe2 7191 9427 28111 7307 0093 6085 437
Aktywa razem3 2486 40515 28330 43227 51617 80616 216
Kapitał własny2 4943 9849 78623 63121 24012 3199 208
Zobowiązania krótkoterminowe6432 2183 9643 3022 7553 5725 243
Zobowiązania długoterminowe02031 5333 4993 521 1 9151 765
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2132 9915 8673 951857-1 232834
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-599-3 760-6 115-9 374-4 768-1 880-628
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 0026222 3969 630-59632747
Przepływy pieniężne netto razem190-1472 1474 207-3 970-2 480954
*skorygowano o zysk na okazyjnym nabyciu

Dane finansowe - jednostkowe

Wybrane wyniki finansowe Comperia.pl S.A.
Dane jednostkoweDane w tys. zł
Okres2011201220132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży3 9186 82112 85518 01719 81216 39220 114
Koszty działalności operacyjnej2 6165 4499 75515 40619 46123 88622 240
EBIT1 3051 7533 6873 573
EBITDA1 5072 6326 2477 9994 787-2 9211 899
EBITDA*1 5072 6326 2475 773
Zysk netto1 2481 4872 9625 769547-5 416-1 429
Amortyzacja2038792 5602 2003 3383 6123 329
Aktywa trwałe5294 4638 46320 83425 44021 68720 629
Aktywa obrotowe2 7191 9427 47010 7806 5913 3314 896
Aktywa razem3 2486 40515 93331 61432 03125 01825 525
Kapitał własny2 4943 98410 03225 43225 93020 51419 085
Zobowiązania krótkoterminowe6432 2184 3683 0843 2383 0984 887
Zobowiązania długoterminowe02031 5333 0992 8631 4061 553
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2132 9916 2905 2594 2048082 059
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-599-3 760-6 574-11 210-7 741-3 857-2 081
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 0026222 3969 63062632748
Przepływy pieniężne netto razem190-1472 1123 679-3 474-2 417726
*skorygowano o zysk na okazyjnym nabyciu

Wskaźniki rentowności - skonsolidowane

Wybrane wyniki finansowe Comperia.pl S.A.
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat2011201220132014201520162017
Rentowność sprzedaży brutto30,6%25,6%26,1%23,6%-11,5%-60,1%-14,6%
Rentowność na działalności podstawowej30,4%20,1%26,1%10,0%-11.8%-60,1%-14,3%
Rentowność EBITDA38,5%38,6%45,5%36,5%8,5%-31,2%5,0%
Rentowność EBITDA*38,5%38,6%45,5%23,6%
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT)33,3%25,7%26,1%10,0%-11,8%-60,1%-14,3%
Rentowność zysku netto31,9%21,8%20,6%24,3%-12,4%-54,1%-15,1%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)50,0%37,3%27,8%17,8%-11,0%-71,9%-36,7%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)38,4%23,2%17,8%13,9%-8,5%-49,8%-20,8%

Wskaźniki rentowności - jednostkowe

Wybrane wskaźniki rentowności dla Grupy
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat2011201220132014201520162017
Rentowność sprzedaży brutto30,6%25,6%28,7%33,0%3,8%-39,7%-7,2%
Rentowność na działalności podstawowej30,4%20,1%28,7%19,8%7,3%-39,9%-7,1%
Rentowność EBITDA38,5%38,6%48,6%44,4%24,2%-17,8%-17,8%
Rentowność EBITDA*38,5%38,6%48,6%32,0%
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT)33,3%25,7%28,7%19,8%7,3%-39,9%-39,9%
Rentowność zysku netto31,9%21,8%23,0%32,0%2,8%-33,0%-33,0%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)50,0%37,3%29,5%22,7%2,1%-26,4%-26,4%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)38,4%23,2%18,6%18,2%1,7%-21,6%-21,6%
W dniu 25 marca 2014 roku Comperia.pl zadebiutowała na GPW. Od grudnia 2011 r. była notowana na rynku NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215 789,40 zł i dzieli się na 2 157 891 akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: (i) 1 047 420 akcji imiennych Serii A oraz 43 000 akcji na okaziciela Serii A, (ii), 124 080 akcji na okaziciela Serii B, (iii) 121 450 akcji na okaziciela serii C, (iv) 26 041 na okaziciela Serii D, (v) 220 900 akcji na okaziciela Serii E, (vi) 575 000 akcji na okaziciela Serii F.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 2 157 891 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Kalendarium
24.05.2019
Skonsolidowany raport kwartalny Comperia Q1 2019