English version
Dane finansowe - skonsolidowane
Wybrane wyniki finansowe Grupy Comperia
Dane skonsolidowaneDane w tys. zł
Okres20102011201220132014IH 2014IH 2015
Przychody netto ze sprzedaży1 5553 9186 82113 18117 3197 23911 970
Koszty działalności operacyjnej1 1142 6165 44910 32716 6076 93812 083
EBIT4401 3051 7533 4411 727651846
EBITDA5041 5072 6326 0026 3173 9002 617
EBITDA*5041 5072 6326 0024 0911 6742 617
Zysk netto4391 2481 4872 7164 2153 144765
Amortyzacja632038792 5612 3641 0231 771
Aktywa trwałe785294 4638 00218 70216 02320 703
Aktywa obrotowe6142 7191 9427 28111 73012 0269 861
Aktywa razem6913 2486 40515 28330 43228 04930 564
Kapitał własny5122 4943 9849 78623 63122 56024 525
Zobowiązania krótkoterminowe1596432 2183 9643 3023 7533 042
Zobowiązania długoterminowe002031 5333 4991 7372 997
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej185-2132 9915 8673 951-5462 990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-109-599-3 760-6 115-9 374-5 215-3 669
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1211 0026222 3969 6309 6300
Przepływy pieniężne netto razem197190-1472 1474 2073 869-679
*skorygowano o zysk na okazyjnym nabyciu
Dane finansowe - jednostkowe
Wybrane wyniki finansowe Comperia.pl S.A.
Dane jednostkoweDane w tys. zł
Okres20102011201220132014IH 2014IH 2015
Przychody netto ze sprzedaży1 5553 9186 82112 85518 0177 885 12 391 
Koszty działalności operacyjnej1 1142 6165 4499 75515 4066 66010 827
EBIT4401 3051 7533 6873 5731 6532 307
EBITDA5041 5072 6326 2477 9994 8553 940
EBITDA*5041 5072 6326 2475 7732 6293 940
Zysk netto4391 2481 4872 9625 7694 148 2 192 
Amortyzacja632038792 5602 2009771 633
Aktywa trwałe785294 4638 46320 83418 71423 886
Aktywa obrotowe6142 7191 9427 47010 78011 5859 138
Aktywa razem6913 2486 40515 93331 61430 57233 024
Kapitał własny5122 4943 98410 03225 43223 81027 623
Zobowiązania krótkoterminowe1596432 2184 3683 0845 0262 715
Zobowiązania długoterminowe002031 5333 0991 7372 685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej185-2132 9916 2905 2591 5894 634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-109-599-3 760-6 574-11 210-7 342-4 787
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1211 0026222 3969 6309 6300
Przepływy pieniężne netto razem197190-1472 1123 6793 877-153
*skorygowano o zysk na okazyjnym nabyciu
Wskaźniki rentowności - skonsolidowane
Wybrane wyniki finansowe Comperia.pl S.A.
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat20102011201220132014IH 2014IH 2015
Rentowność sprzedaży brutto26,7%30,6%25,6%26,1%23,6%41,0%7,4%
Rentowność na działalności podstawowej26,8%30,4%20,1%26,1%10,0%9,0%7,1%
Rentowność EBITDA32,4%38,5%38,6%45,5%36,5%53,9%21,9%
Rentowność EBITDA*32,4%38,5%38,6%45,5%23,6%23,1%21,9%
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT)28,3%33,3%25,7%26,1%10,0%9,0%7,1%
Rentowność zysku netto28,2%31,9%21,8%20,6%24,3%43,4%6,4%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)85,8%50,0%37,3%27,8%17,8%13,9%3,1%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)63,6%38,4%23,2%17,8%13,9%11,2%2,5%
Wskaźniki rentowności - jednostkowe
Wybrane wskaźniki rentowności dla Grupy
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat20102011201220132014IH 2014IH 2015
Rentowność sprzedaży brutto26,7%30,6%25,6%28,7%33,0%50,4%18,9%
Rentowność na działalności podstawowej26,8%30,4%20,1%28,7%19,8%21,0%18,6%
Rentowność EBITDA32,4%38,5%38,6%48,6%44,4%61,6%31,8%
Rentowność EBITDA*32,4%38,5%38,6%48,6%32,0%33,3%31,8%
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT)28,3%33,3%25,7%28,7%19,8%21,0%18,6%
Rentowność zysku netto28,2%31,9%21,8%23,0%32,0%52,6%17,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)85,8%50,0%37,3%29,5%22,7%17,4%7,9%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)63,6%38,4%23,2%18,6%18,2%13,6%6,6%
W dniu 25 marca 2014 roku Comperia.pl zadebiutowała na GPW. Od grudnia 2011 r. była notowana na rynku NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215 789,40 zł i dzieli się na 2 157 891 akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: (i) 1 047 420 akcji imiennych Serii A oraz 43 000 akcji na okaziciela Serii A, (ii), 124 080 akcji na okaziciela Serii B, (iii) 121 450 akcji na okaziciela serii C, (iv) 26 041 na okaziciela Serii D, (v) 220 900 akcji na okaziciela Serii E, (vi) 575 000 akcji na okaziciela Serii F.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 2 157 891 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Kalendarium
02.03.2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 r.