English version
Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Comperia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 sierpnia 2018 roku

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2018 r.

Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 kwietnia 2018 roku

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.06.2017 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2016 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.05.2015 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2014 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.09.2013 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2013 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.11.2012 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.03.2012 r.

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Comperia.pl S.A.

Kalendarium
08.11.2018
Skonsolidowany raport Q3 2018