English version
Kalendarium
Terminy publikacji raportów okresowych:
  • 21.03.2016Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
  • 21.03.2016Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
  • 13.05.2016Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
  • 30.08.2016Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku
  • 30.08.2016Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
  • 14.11.2016Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Komunikaty prasowe
Zobacz więcej
Kalendarium
30.08.2016
Raport półroczny za I półrocze 2016 r.