English version

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych:
 • 24.05.2018Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q1_2018
 • 02.03.2018Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
 • 02.03.2018Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
 • 29.11.2017Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
 • 29.09.2017Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
 • 30.05.2017Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
 • 30.04.2017Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
 • 30.04.2017Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
 • 21.03.2016Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
 • 21.03.2016Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
 • 13.05.2016Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
 • 30.08.2016Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku
 • 30.08.2016Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
 • 14.11.2016Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Komunikaty prasowe

Zobacz więcej