English version

Zarząd spółki

RozwińZwiń
 • Szymon Fiecek
  Prezes Zarządu

  Pan Szymon Fiecek, ur. 1983 ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Informatyki (specjalizacja systemy informatyczne, zarządzanie) Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.
  Od 1996 roku w branży IT, gdzie jako freelancer uczestniczył w wielu projektach internetowych. Swoją karierę zawodową zaczął od 2006 roku w spółce PCB Difin i Müller sp. z o.o. oraz Difin S.A. gdzie odpowiadał za utrzymanie, rozwój systemów informatycznych, serwisów internetowych. W okresie 2012-2014 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu w spółkach KeepOne sp. z o.o. oraz SpaceDrive sp. z o.o.. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie szeroko pojętej informatyki.

  Ze spółką Comperia.pl S.A. zwiazny od 2008, gdzie pełni funkcje Dyrektora ds IT, od czerwca 2016 roku pełni rolę Członka Zarządu.
  W dniu 28 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Szymonowi Fieckowi funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 • Paweł Szukalski
  Członek Zarządu

  Paweł Szukalski z e-commercem i sprzedażą związany jest od 13 lat. Rozpoczął karierę zawodową w 2006 r. w PayPal w Irlandii na stanowisku Fraud Analyst, zajmując się wykrywaniem nadużyć platformy płatniczej PayPal. Następnie, w latach 2007-2012 pracował dla Google, z którym otwierał wrocławskie biuro. W Google Paweł specjalizował się w rozwoju sprzedaży reklam AdWords. Dzięki odnoszonym sukcesom sprzedażowym awansował ze stanowiska Risk Analyst poprzez Menedżera Sprzedaży na stanowisko Vendor Operation Lead, gdzie zarządzał międzynarodowym zespołem 40 sprzedawców. W latach 2012-2017 Paweł pracował dla Internet Mall Polska (Naspers Group) – platformy e-commerce - na stanowisku Merchant Director, a od 2014 jako Country Manager odpowiedzialny za całość operacji i rozwój w Polsce. Ostatnie 3 lata Paweł był związany z dynamiczną fin-techową spółką pożyczkową z Estonii - Creditstar Group. Jako Country Manager zbudował i rozwinął operacje firmy w Polsce. Paweł jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Pasjonat historii konfliktów XX wieku. Czechofil.

Rada nadzorcza

RozwińZwiń
 • Marek Dojnow
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Marek Dojnow ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów Marek Dojnow uczestniczył w programach stypendialnych z zakresu prawa na Uniwersytecie Le Mans oraz na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. Marek Dojnow biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Marek Dojnow w latach 1992 – 1993 pracował jako Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. W latach 1993 – 1995 pracował w warszawskim i londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, gdzie specjalizował się w transakcjach bankowych i rynku kapitałowego. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję dyrektora departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN AMRO Bank (Polska), gdzie był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce. W latach 1999 – 2005 Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate Finance Polska. Od 2005 r. do chwili obecnej Marek Dojnow jest Partnerem Zarządzającym FIDEA Sp. z o.o. – Sp. kom. Marek Dojnow pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

   

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem poza Spółką Marek Dojnow nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Paweł Bandurowski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia prawnicze ukończył w 2009 r. Ukończył również podyplomowe studia Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył dwuletni kurs prawa brytyjskiego British Law Centre.  Tytuł adwokata uzyskał w 2013 r.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel, założoną w Paryżu w roku 1920.

  Współpracował również z polskimi kancelariami, biorąc udział w procesach IPO, przygotowując prospekty emisyjne, jak również w transakcjach M&A. 

  Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarią Adwokacką. W swojej praktyce zajmuje się głównie prawem korporacyjnym i bieżącą obsługą przedsiębiorców. 

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Paweł Bandurowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Bandurowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Przemysław Czuk
  Członek Rady Nadzorczej

  Przemysław Czuk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie również ukończył studia doktoranckie. Pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen, pełnił także funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu ds. finansowych w takich firmach, jak J&S Energy S.A., Mykogen Polska S.A. (Abris) oraz American Heart of Poland S.A. Obecnie związany z Griffin Real Estate Sp. z o.o. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Przemysław Czuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Przemysław Czuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

   

 • Krzysztof Mędrala
  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Mędrala jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Akademię Strategicznego Przywództwa – Management Advance (Management II) Canadian International Management w Warszawie. Posiada tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois at Urbana – Chapaign w USA.

  Obecnie - Prezes Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Poprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Money Makers TFI S.A. w Warszawie, Country Menagera Getin Holding w Rumunii, Wiceprezesa Zarządu w Casus Finanse S.A., Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. a także był Dyrektorem Zarządzającym Alfa Bank w Kijowie, Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu HSBC Bank Polska S.A oraz Dyrektorem Regionalnym w Lukas i Lukas Bank S.A (aktualnie Credit Agricole Bank Polska S.A).

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Krzysztof Mędrala nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Mędrala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Jabłoński Adam
  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Adam Jabłoński ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (1993 – 1998), Podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2001) oraz studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (2003-2005).Od roku 2005 do chwili obecnej Adam Jabłoński jest wspólnikiem i partnerem w Fidea Sp. z o. o. – Sp. komandytowa, wiceprezesem zarządu Fidea Sp. z o.o. a także prezesem zarządu Valorum Sp. z o.o., firm doradczych działających w obszarze doradztwa strategicznego i transakcyjnego na rynku fuzji i przejęć w Polsce.

   

  W latach 1999 – 2005 Adam Jabłoński pełnił funkcję menadżera a następnie dyrektora w ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Sp. z o.o., w dziale fuzji i przejęć. W latach 1998– 1999 Adam Jabłoński pracował w holenderskiej centrali banku ABN AMRO Bank N.V. w Amsterdamie w pionie bankowości inwestycyjnej, a w latach 1996 – 1998 w departamencie bankowości korporacyjnej ABN AMRO Bank(Polska) S.A. W latach 1994 – 1996 Adam Jabłoński pracował jako analityk finansowy w spółkach grupy Siemens AG w Polsce.

   

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Adam Jabłoński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Jabłoński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kalendarium
23.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r