English version

Zarząd spółki

RozwińZwiń
 • Wojciech Małek
  Członek Zarządu

  Pan Wojciech Małek ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując w 2000 roku tytuł magistra ekonomii. W 2002 r. ukończył kurs ACCA, zdając wszystkie wymagane egzaminy. W 2006 r. uzyskał tytuł Certified Financial Analyst (w 2011 r. zawiesił członkostwo w CFA).

  Pan Wojciech Małek rozpoczął karierę zawodową w 1999 r. w Arthur Andersen sp. z o.o., gdzie do 2002 r. pracował jako konsultant w dziale audytu i doradztwa gospodarczego. Następnie, w latach 2003-2007 był zatrudniony w Polish Energy Partners S.A. jako kontroler finansowy oraz Business Development Manager. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za prowadzenie projektów doradczych przy fuzjach i przejęciach w Fidea sp. z o.o. sp. k. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Wakacje.pl sp. z o.o./wakacje.pl S.A. oraz Comperia Sp. z o.o. W latach 2010-2015 pracował w Enterprise Investors na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za prowadzenie transakcji wyjścia z inwestycji funduszu. W latach 2015-2017 był związany z funduszem Abris Capital Partners oraz spółką Getback S.A.

 • Szymon Fiecek
  Członek Zarządu

  Pan Szymon Fiecek, ur. 1983 ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Informatyki (specjalizacja systemy informatyczne, zarządzanie) Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.
  Od 1996 roku w branży IT, gdzie jako freelancer uczestniczył w wielu projektach internetowych. Swoją karierę zawodową zaczął od 2006 roku w spółce PCB Difin i Müller sp. z o.o. oraz Difin S.A. gdzie odpowiadał za utrzymanie, rozwój systemów informatycznych, serwisów internetowych. W okresie 2012-2014 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu w spółkach KeepOne sp. z o.o. oraz SpaceDrive sp. z o.o.. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie szeroko pojętej informatyki.

  Ze spółką Comperia.pl S.A. zwiazny od 2008, gdzie pełni funkcje Dyrektora ds IT, od czerwca 2016 roku pełni rolę Członka Zarządu.

Rada nadzorcza

RozwińZwiń
 • Marek Dojnow
  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Marek Dojnow ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów Marek Dojnow uczestniczył w programach stypendialnych z zakresu prawa na Uniwersytecie Le Mans oraz na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. Marek Dojnow biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Marek Dojnow w latach 1992 – 1993 pracował jako Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. W latach 1993 – 1995 pracował w warszawskim i londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, gdzie specjalizował się w transakcjach bankowych i rynku kapitałowego. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję dyrektora departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN AMRO Bank (Polska), gdzie był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce. W latach 1999 – 2005 Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate Finance Polska. Od 2005 r. do chwili obecnej Marek Dojnow jest Partnerem Zarządzającym FIDEA Sp. z o.o. – Sp. kom. Marek Dojnow pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

   

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem poza Spółką Marek Dojnow nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Derek Alexander Christopher
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Derek Alexander Christopher ukończył Wofford College, Spartanburg, Karolina Południowa. Uzyskał tam tytuł Bachelor of Arts (summa cum laude) w dziedzinie przedsiębiorczości i ekonomii. Natomiast w 1988 roku ukończył J.L. Kellogg School of Management (Podyplomowy Wydział Zarządzania), Northwestern University, Evanston, w Illinois. Uzyskał tam tytuł Masters of Management (Master of Business Administration) w dziedzinie finansów i ekonomii. Derek Alexander Christopher jest specjalistą w dziedzinie finansów międzynarodowych z bogatym 30 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, inwestycji i rynków kapitałowych, księgowości i zarządzania funduszami. Nadzorował i prowadził niezależne analizy oraz wyceny inwestycji. Przez lata był członkiem wielu rad nadzorczych. Pracował na kluczowych stanowiskach między innymi w Goldman Sachs & Co, Citigroup/Citicorp, Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym i Creditanstalt-SCG Fund Management. Członek stowarzyszenia Phi Beta Kappa. Otrzymał również nagrodę organizacji American Legion Award i Wydziału Ekonomii. Derek Alexander Christopher jest Dyrektorem Talnet Holding, Prezesem Zarządu Nord Development, Prezesem Zarządu Nord Development-Villa Hel, Prezesem Zarządu Sowińskiego Park, Prezesem Zarządu MHA-MW. Derek Alexander Christopher pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego  Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem poza Spółką Derek Alexander Christopher nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Przemysław Czuk
  Członek Rady Nadzorczej

  Przemysław Czuk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie również ukończył studia doktoranckie. Pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen, pełnił także funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu ds. finansowych w takich firmach, jak J&S Energy S.A., Mykogen Polska S.A. (Abris) oraz American Heart of Poland S.A. Obecnie związany z Griffin Real Estate Sp. z o.o. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Przemysław Czuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Przemysław Czuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

   

 • Krzysztof Mędrala
  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Mędrala jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Akademię Strategicznego Przywództwa – Management Advance (Management II) Canadian International Management w Warszawie. Posiada tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois at Urbana – Chapaign w USA.

  Obecnie - Prezes Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Poprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Money Makers TFI S.A. w Warszawie, Country Menagera Getin Holding w Rumunii, Wiceprezesa Zarządu w Casus Finanse S.A., Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. a także był Dyrektorem Zarządzającym Alfa Bank w Kijowie, Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu HSBC Bank Polska S.A oraz Dyrektorem Regionalnym w Lukas i Lukas Bank S.A (aktualnie Credit Agricole Bank Polska S.A).

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Krzysztof Mędrala nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Mędrala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Jabłoński Adam
  Członek Rady Nadzorczej

  Pan Adam Jabłoński ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (1993 – 1998), Podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2001) oraz studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (2003-2005).Od roku 2005 do chwili obecnej Adam Jabłoński jest wspólnikiem i partnerem w Fidea Sp. z o. o. – Sp. komandytowa, wiceprezesem zarządu Fidea Sp. z o.o. a także prezesem zarządu Valorum Sp. z o.o., firm doradczych działających w obszarze doradztwa strategicznego i transakcyjnego na rynku fuzji i przejęć w Polsce.

   

  W latach 1999 – 2005 Adam Jabłoński pełnił funkcję menadżera a następnie dyrektora w ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Sp. z o.o., w dziale fuzji i przejęć. W latach 1998– 1999 Adam Jabłoński pracował w holenderskiej centrali banku ABN AMRO Bank N.V. w Amsterdamie w pionie bankowości inwestycyjnej, a w latach 1996 – 1998 w departamencie bankowości korporacyjnej ABN AMRO Bank(Polska) S.A. W latach 1994 – 1996 Adam Jabłoński pracował jako analityk finansowy w spółkach grupy Siemens AG w Polsce.

   

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Adam Jabłoński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Jabłoński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kalendarium
15.03.2022
Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok