English version
Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Comperia S.A.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.06.2017 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2016 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.05.2015 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2014 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.09.2013 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2013 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.11.2012 r.
Dokumenty na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.03.2012 r.
Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Comperia.pl S.A.
Kalendarium
29.11.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku